14h06620_rf

Ágústa

Margrét Pétursdóttir
Forstjóri
Sími: 595-2515

margret.petursdottir@is.ey.com
View Vicky Conybeer's LinkedIn profileLinkedIn

Nýjar Evrópureglur um endurskoðun

Á ársbyrjun 2020 tóku gildi á Íslandi ný lög um endurskoðendur og endurskoðun (nr. 94/2019). Um er að ræða innleiðingu á sérstökum kröfum Evrópusambandsins í tengslum við endurskoðun á einingum tengdum almannahagsmunum en einnig er um að ræða breytingar sem varða endurskoðun almennt. Samhliða lögunum var gefin út reglugerð sem fjallar eingöngu um endurskoðun eininga tengdum almannahagsmunum.

Markmið breytingarinnar var að samræma reglur innan Evrópu, styrkja óhæði endurskoðenda, auka og efla eftirlit með störfum þeirra og eins er hlutverk endurskoðunarnefnda stóraukið. Um töluvert miklar breytingar er ræða er varða störf endurskoðunarnefnda beint og fjölmargar spurningar um túlkun og framkvæmd reglnanna hafa vaknað í löndunum í kringum okkur, sem mög hver innleiddu Evrópureglurnar á árinu 2016.

Til að aðstoða endurskoðunarnefndir og aðra sem á þurfa að halda hefur EY gefið út viðamikinn bækling sem inniheldur spurningar og svör varðandi atriði sem hafa komið upp við innleiðinguna sem sjá má hér til hliðar.