14h06369_rf

Ágústa

Margrét Pétursdóttir
Forstjóri
Sími: 595-2515

margret.petursdottir@is.ey.com
View Vicky Conybeer's LinkedIn profileLinkedIn

Ófjárhagsleg upplýsingagjöf

Mikil þróun er að eiga sér stað í ófjárhagslegri upplýsingagjöf félaga. Gerð er krafa til allra skipulagseininga, stórra sem smárra um að tileinka sér samfélagslega ábyrgð í starfseminni og er ekkert félag undanskilið. Þau félög sem ekki ná að tileinka sér þennan breytta veruleika eru talin verða undir í samkeppninni því neytendur muni einfaldlega hafna vöru þeirra og þjónustu.

En eitt er verkefnið fyrir félög að tileinka sér samfélagslega ábyrgð og langtímavirði í starfseminni og annað að segja síðan markaðnum frá því með einföldum og markvissum hætti. Lítið er ennþá um að lagalegar kröfur séu til staðar um að félög skýri frá því hvað þau eru að gera í þessum efnum en ætlast er til að þau veiti þær skýringar að eigin frumkvæði, af því að þau sjá hag sinn í því.

Margir staðlar og reglur eru til um það hvernig er hægt að bera sig að við ófjárhagslega upplýsingagjöf og ennþá er ekki krafa í íslenskri löggjöf um að velja eina tiltekna aðferð. Það er næsta víst að reglurnar eiga eftir að skýrast en þangað til það gerist getur verið flókið að fóta sig í þeim mikla fjölda leiðbeininga sem eru til staðar.

Svo ófjárhagslegar upplýsingar nái fram markmiðum sínum og þeim jákvæðu áhrifum sem það hefur á þjóðfélög þurfa aðilar sem nota þessar upplýsingar fyrst og fremst að geta treyst þeim. Í flestum löndum Evrópu er ekki skylda fyrir endurskoðendur að endurskoða ófjárhagslegar upplýsingar en þó eru til mörg dæmi um að fyrirtæki séu að leita til óháðra aðila til þess að tryggja áreiðanleika skýrslnanna.

Gróft er hægt að skipta því sem við getum gert fyrir viðskiptavini okkar í þrennt, innleiðingu á ferlum og stjórnarháttum sem styðja við sjálfbærni og samfélagið, aðstoða við frásögn af því hver sé staða fyrirtækisins og hvaða árangur hefur náðst og síðast en ekki síst að veita óháða staðfestingu á ófjárhagslegum upplýsingum.