14h05178_rf

 

Ágústa

Margrét Pétursdóttir
Forstjóri
Sími: 595-2515

margret.petursdottir@is.ey.com

 

 Hafdís

Hafdís Björk Stefánsdóttir
Verkefnastjóri 
Sími: 896-1977

hafdis.b.stefansdottir@is.ey.com

Stjórnarhættir, regluvarsla og hlíting

Góðir stjórnarhættir eru mikilvægt tæki stjórnar og stjórnenda til að mæta þeirri ábyrgð sem á þeim hvílir, styrkja innviði fyrirtækja og efla traust á markaði. Horfa ætti til viðmiða um bestu framkvæmd hvað stjórnarhætti varðar. Viðskiptaráð, Samtök atvinnulífsins og Nasdaq Iceland hafa gefið út leiðbeiningar um góða stjórnarhætti frá árinu 2004 og hafa þær verið endurskoðaðar með reglubundnum hætti frá þeim tíma. 

Viðskiptaráð Íslands, Samtök atvinnulífsins, NASDAQ OMX á Íslandi og Rannsóknarmiðstöð um stjórnarhætti hjá Háskóla Íslands hafa tekið höndum saman til að bæta eftirfylgni fyrirtækja við leiðbeiningar um góða stjórnarhætti og gefst fyrirtækjum tækifæri til að undirgangast formlegt mat á starfsháttum stjórnar og stjórnenda.Sem viðurkenndur úttektaraðili getur EY unnið að matsferli til að fyrirtæki öðlist viðurkenningu Rannsóknarmiðstöðvar HÍ sem fyrirmyndarfyrirtæki í stjórnarháttum.EY sérhæfir sig jafnframt í minni og stærri úttektum á stjórnarháttum fyrirtækja og ráðgjöf til fyrirtækja um góða stjórnarhætti.

EY hefur mikla þekkingu á regluverki fjármálafyrirtækja sem og fyrirtækja í öðrum atvinnugreinum. EY hefur reynslu af framkvæmd á úttektum á störfum regluvörslu og fyrirtæki geta jafnframt útvistað regluvörslu sinni til EY. EY hefur komið að ýmis konar úttektum á fylgni við lög, reglur og tilmæli sem óháður aðili þar sem núverandi staða innra eftirlits og fylgni við regluverk er metin og staðfest.