14h01006_rf

Ágústa

Margrét Pétursdóttir
Forstjóri
Sími: 595-2515

margret.petursdottir@is.ey.com
View Vicky Conybeer's LinkedIn profileLinkedIn

Valgerður

Valgerður Kristjánsdóttir
Eigandi
Sími: 825-2516

valgerdur.kristjansdottir@is.ey.com

Þjálfun stjórnarmanna

Ríkar kröfur eru gerðar til hæfis framkvæmdastjóra fjármálafyrirtækja, vátryggingafélaga og lífeyrissjóða. Bæði er um að ræða kröfur er lúta að trúverðugleika þessara aðila auk krafna um faglegt hæfi viðkomandi, þ.e. að menntun, starfsreynsla og starfsferill viðkomandi sé með þeim hætti að tryggt sé að hann geti gegnt stöðu sinni á forsvaranlegan hátt. Fjármálaeftirlitið metur hæfi stjórnarmanna og  hvort stjórnarmenn skuli gangast undir munnlegt hæfismat. Við hjá EY höfum sérhæft okkur í að þjálfa stjórnarmenn í tengslum við munnlegt hæfismat Fjármálaeftirlitsins og höfum mikla reynslu af slíkri þjálfun.

Góðir stjórnarhættir eru mikilvægt tæki stjórnar og stjórnenda til að mæta þeirri ábyrgð sem á þeim hvílir, styrkja innviði fyrirtækja og efla traust á markaði. Horfa ætti til viðmiða um bestu framkvæmd hvað stjórnarhætti varðar. Viðskiptaráð, Samtök atvinnulífsins og Nasdaq Iceland hafa gefið út leiðbeiningar um góða stjórnarhætti frá árinu 2004 og hafa þær verið endurskoðaðar með reglubundnum hætti frá þeim tíma. Við þjálfum stjórnarmenn fyrirtækja sem vilja efla persónulega færni sína og styrkja stjórnarhætti þeirra félaga sem þeir starfa fyrir.