14h06152_rf

Valgerður

Valgerður Kristjánsdóttir
Eigandi
Sími: 825-2516

valgerdur.kristjansdottir@is.ey.com

Reikningsskilaráðgjöf og IFRS

Við hjá EY höfum sérhæft okkur í að veita fyrirtækjum víðtæka ráðgjöf varðandi reikningsskil. Helstu verkefni okkar á því sviði lúta að ráðgjöf við túlkun og beitingu reikningsskilareglna hvort sem um er að ræða íslensk lög eða alþjóðlega reikningsskilastaðla (IFRS). Einnig veitum við aðstoð við gerð ársreikninga og árshlutareikninga. Í gegnum alþjóðlegt samstarf okkar höfum við aðgang að fjölda sérfræðinga á sviði reikningsskila auk upplýsingaveita sem tryggja að við séum stöðugt upplýst um þróun reikningsskilareglna á heimsvísu. Þá bjóðum við einnig viðskiptavinum okkar upp á aðgang að upplýsingaveitum okkar svo að þeir geti með lítilli fyrirhöfn aflað sér upplýsinga með sjálfstæðum hætti.

EY gefur út einu sinni á ári fyrirmyndarársreikning „Good Group“ sjá hér. Í honum má finna fyrirmyndarskýringar fyrir fyrirtæki sem gefa út ársreikning sinn í samræmi við alþjóðlega reikningsskilastaðla (IFRS).  Í Good Group 2018 má m.a. finna fyrirmyndarskýringar fyrir IFRS 9 og IFRS 15 en þessi tveir staðlar tóku gildi þann 1.1.2018.

EY gefur jafnframt út fyrirmyndarársreikninga fyrir hinar ýmsu atvinnugreinar t.d. fasteignafélög og tryggingafélög, en þessa ársreikninga má finna á IFRS heimasíðu okkar sjá hér. 

Ef þitt fyrirtæki vill ráðgjöf varðandi reikningsskil hafið þá samband við okkur og við munum aðstoða ykkur.