14h05933_rf

 

Ragnar

Ragnar O. Rafnsson
Yfirverkefnastjóri á ráðgjafarsviði Sími: 825-2545

ragnar.o.rafnsson@is.ey.com

 

Virðismat og áætlanagerð

Þörfin fyrir gagnsætt og traust virðismat við kaup og sölu fyrirtækja og til að styðja við ákvörðunartöku stjórnenda hefur verið að aukast samfara auknum kröfum markaðarins. Á sama tíma hefur flækjustig virðismats á fjáreignum og skuldum aukist verulega fyrir mörg fyrirtæki. Sérfræðingar okkar hafa víðtæka reynslu af reikningsskilum, áreiðanleikakönnunum, skattarétti og fjármálum sem gerir þeim kleift að veita viðskiptavinum okkar virðismatsráðgjöf sérsniðna að þörfum þeirra og aðstæðum.

Fyrirtæki þurfa að taka flóknar ákvarðanir sem oft fela í sér mikla óvissu. Til að tryggja rétta ákvörðunartöku er því getur verið þörf á ítarlegum greiningum, áætlunum og góðum líkönum.

Sérfræðingar EY aðstoða fyrirtæki í gegnum ákvörðunarferlið þannig að það leiði til upplýstari ákvarðana og hagkvæmari niðurstaðna. Við aðstoðum þá við gerð skilvirkra og nákvæmra áætlanna og viðskiptalíkana, endurskoðum líkön þeirra til að lágmarka villur og drögum fram þá valkosti sem þeim standa til boða.