14h01006_rf

  Snjolaug

Dr. Snjólaug Ólafsdóttir
Sjálfbærnileiðtogi EY
Head of CCaSS Iceland (Climate Change and Sustainability Services)
Sími: 896-3698

snjolaug.olafsdottir@is.ey.com

 

Sjálfbærni

EY styður við sjálfbærni í íslensku atvinnulífi með reynslumiklu sjálfbærniteymi.

Sjálfbærnisvið EY býður upp á víðtæka þjónustu fyrir fyrirtæki og stofnanir sem eru á sjálfbærnivegferð, hvar sem þau eru stödd í vegferðinni. Fræðsla fyrir stjórnendur og starfsfólk fær mikið vægi þar sem mikilvægt er að öll sem koma að borðinu séu með sama skilning áður en skýr stefna er mörkuð. Sviðið hefur víðtæka sérfræðiþekkingu m.a. á sviði sjálfbærnistefnumótunar og markmiðasetningar, hringrásarhagkerfis, kolefnismælinga og UFS/loftlagsáhættugreininga svo eitthvað sé nefnt. Teymið vinnur þvert á önnur svið EY og er hluti af alþjóðlega CCaSS (e. Climate Change and Sustainability Services) teymi EY með sérstakri áherslu á samstarf við Norðurlöndin.  

Þjónusta sem sviðið veitir: 

Stefnumótun 

 • Ráðgjöf við fyrstu skref í sjálfbærnivegferð 

 • Tvöföld mikilvægisgreining (e. Double materiality assessment)  

 • Mótun sjálfbærnistefnu 

 • Aðstoð við mótun á afleiddum stefnum sjálfbærnistefnu, líkt og umhverfisstefnu, jafnréttisstefnu, o.s.frv. 

 • Setning lykilmælikvarða með mælanlegum markmiðum og aðgerðaráætlun 

 • Ráðgjöf við innleiðingar á stefnum 

Aðgerðaráætlun til að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda (e. Decarbonization strategy) 

 • Ráðgjöf við markmiðasetningu og aðgerðaáætlunar fyrir SBTi - Science Based Target initiative 

 • Kolefnisjöfnun með vottuðum kolefniseiningum 

 • Útreikningar og mælingar á umfangi 1,2 og 3 

 • Kolefnisfótspor/Kolefnisspor 

 • Kolefnishlutleysi 

 • Aðstoð við að móta stefnu vegna orkuskipta 

Innleiðing á hringrásarhagkerfi 

 • Greining á birgjum og mörkuðum 

 • Vöru- og viðskiptaóun - hringrásarhugsun í rekstri er framtíðin 

 • Bætt flokkun og auðlindanýting 

Fræðsla 

 • Sjálfbærnifræðsla fyrir stjórnendur, starfsfólk, stjórnir og almenning.  

 • Fræðsla um komandi regluverk frá Evrópusambandinu um sjálfbærni fyrir fólk í stjórnum fyrirtækja (CSRD, Taxonomy, SFDR, TCFD, o.s.frv.) 

 • Hringrásarhagkerfið og möguleikar þess 

 • Loftslagsáhætta 

 • Hvatningarerindi fyrir alla 

 • Og fleira 

Fyrir stjórnendur 

 • Sjálfbærnimarkþjálfun 

 • Úttekt á stjórnarháttum 

 • Sjálfbærnifræðsla 

Upplýsingagjöf  

 • Stuðningur við skrif á sjálfbærniskýrslu. M.a. aðstoð við gagnasöfnun, yfirlestur, skrif, sérfræðiþekking á innihaldi, útreikningar, undirbúningur o.fl. 

 • Hvernig skal uppfylla komandi regluverk frá ESB, svosem CSRD, EU Taxonomy, SFDR, TCFD, o.s.frv.)  

 • Stjórnendamælaborð – hvað er mikilvægt að stjórnendur hafi yfirsýn yfir í sjálfbærniverkefnum? 

Staðfesting sjálfbærniupplýsinga 

 • Staðfestingu á UFS upplýsinga í samvinnu við endurskoðunarsvið EY 

Áhættugreining (e. risk analysis) í virðiskeðju 

 • Loftslagsáhætta 

 • Birgjamat 

 • Mannréttindi 

 • Umhverfisáhrif 

 • Önnur áhætta tengd sjálfbærni 

Líffræðilegur fjölbreytileiki 

 • Kortleggja áhrif í allri virðiskeðjunni 

 • Greining á áhrifum eigin reksturs 

 • Ráðgjöf  

Jafnrétti, fjölbreytileiki, inngilding og félagslegir þættir 

 • Aðstoð við jafnlaunastaðfestingu (fyrir fyrirtæki með 25-49 starfsmenn) 

 • Aðstoð við jafnlaunavottun (fyrir fyrirtæki með 50+ starfsmenn) 

 • Skýrslugerð og greining á stöðu jafnréttismála 

 • Sérfræðiþekking um félagslega þætti sem snúa jafnt að eigin starfsfólki sem og virðiskeðjunni allri 

Umhverfisstjórnunarkerfi (ISO14001) 

 • Ráðgjöf við innleiðingu á umhverfisstjórnunarkerfi 

 • innri úttektir 

Sjálfbær fjármál 

 • UFS áreiðanleikakannanir 

 • UFS áhættumat við fjárfestingar 

 • Innleiðing TCFD við mat á fjárfestingum 

 • Ráðgjöf innleiðingar á flokkunarkerfi fyrir sjálfbærar fjárfestingar ESB (e. EU Taxonomy)