14h01006_rf

Símon

Símon Þór Jónsson
Sviðsstjóri skatta- og lögfræðisviðs
Sími: 840-2008

simon.jonsson@is.ey.com

Einstaklingsskattar

Með einstaklingssköttum er átt við skatta af tekjum manna öðrum en rekstrartekjum, þ.e. vinnulaun, bætur, styrkir, höfundarréttargreiðslur, verðlaun, vinningar og gjafir. Einnig fjármagnstekjuskattur sem leggst á eignatekjur (fjármagnstekjur) manna. Helstu fjármagnstekjur manna eru vextir, arður, söluhagnaður og leigutekjur af lausafé og fasteignum. Þá fellur erfðafjárskattur hér undir.

Þegar einstaklingar hafa talið fram og skilað sínum sköttum geta skattyfirvöld þá þegar eða síðar, rengt skattskilin og skorað á skattaðila að rökstyðja þau eftir atvikum með framlagningu gagna og annarra upplýsinga. Málsmeðferðin getur ýmist hafist hjá skattrannsóknarstjóra ríkisins eða ríkisskattstjóra, en úrskurðir ríkisskattstjóra eru kæranlegir til yfirskattanefndar.

Starfsmenn EY hafa mikla þekkingu og reynslu á þessu sviði, við skipulagningu, ráðgjöf og af samskiptum við skattyfirvöld.