14h05178_rf

Símon

Símon Þór Jónsson
Sviðsstjóri skatta- og lögfræðisviðs
Sími: 840-2008

simon.jonsson@is.ey.com

Fyrirtækjaskattar

Með fyrirtækjaskatti er átt við skatta af tekjum manna af atvinnurekstri og sjálfstæðri starfsemi og allar tekjur lögaðila sem ekki eru sérstaklega undanþegnir tekjuskatti auk tryggingagjalds sem launagreiðendum ber að greiða af greiddum launum. Jafnframt er átt við afdráttar- og skilaskyldu fyrirtækja á tekjuskatti, skatti af útsvari, tryggingagjaldi og fjármagnstekjuskatti af vöxtum og arði.

Þegar fyrirtæki hafa talið fram og skilað sínum sköttum geta skattyfirvöld þá þegar eða síðar, rengt skattskilin og skorað á skattaðila að rökstyðja þau eftir atvikum með framlagningu gagna og annarra upplýsinga. Málsmeðferðin getur ýmist hafist hjá skattrannsóknarstjóra ríkisins eða ríkisskattstjóra, en úrskurðir ríkisskattstjóra eru kæranlegir til yfirskattanefndar.

Starfsmenn EY hafa mikla þekkingu og reynslu á þessu sviði, við skipulagningu, ráðgjöf og af samskiptum við skattyfirvöld.