14h05893_rf

Símon

Símon Þór Jónsson
Sviðsstjóri skatta- og lögfræðisviðs
Sími: 840-2008

simon.jonsson@is.ey.com

Óbeinir skattar

Virðisaukaskattur
Mörg atriði geta komið til skoðunar í sambandi við virðisaukaskatt, s.s. hvort vinna eða þjónusta er undanþegin, skráning almennt og svo frjáls og sérstök skráning, uppgjör á virðisaukaskatti (þ.m.t. innskattur, t.d. kvaðir), álagning, gjalddagar, skil o.s.frv. Fjárhæðirnar geta oft verið háar, einkum ef rangt er staðið að málum en álag er m.a. reiknað í formi dráttarvaxta og getur tekið til margra ára aftur í tímann. Starfsmenn EY hafa fjölbreytta þekkingu og reynslu af málum sem snúa að virðisaukaskatti. 

Aðflutningsgjöld
Greiða þarf aðflutningsgjöld (tolla, vörugjöld, virðisaukaskatt og ýmis önnur gjöld) af öllum vörum sem fluttar eru til landsins nema þau séu sérstaklega undanþegin. Aðild Íslands að EES samningnum skiptir ekki máli því í henni fellst ekki aðild að tollabandalagi ESB. Starfsmenn EY hafa mikla reynslu af verkefnum sem tengjast aðflutningsgjöldum og innflutningi á vörum.

Tryggingaiðgjaldaskattar
Í ýmsum lögum er lögð skylda á tryggingafélög að innheimta með iðgjöldum sínum svokallaða tryggingaiðgjaldaskatta, sem fjármagna ýmsa starfsemi, eins og t.d. ofanflóðasjóð, starfsemi Mannvirkjastofnunar og Viðlagatryggingu Íslands. Fyrir erlend tryggingafélög sem selja tryggingar til margra landa skiptir máli að geta leitað til aðila sem hefur þekkingu og reynslu af þessum sköttum. Starfsmenn EY búa að slíkri þekkingu og reynslu.