14h05178_rf

 Ágústa

Margrét Pétursdóttir
Forstjóri
Sími: 595-2515

margret.petursdottir@is.ey.com

 

 Ágústa

Ágústa Berg

Yfirverkefnastjóri á ráðgjafarsviði
Sími: 856-3130

agusta.berg@is.ey.com

 

 

 

 

 

Innri endurskoðun

Innri endurskoðun er starfsemi sem veitir óháða og hlutlæga staðfestingu og ráðgjöf, sem er ætlað að bæta rekstur fyrirtækja. Innri endurskoðun leggur mat á og bætir virkni áhættustýringar, eftirlitsaðgerða og stjórnarhátta með kerfisbundnum og öguðum vinnubrögðum og styður þannig viðkomandi fyrirtæki í því að ná sínum markmiðum. Innri endurskoðun getur m.a. gegnt lykilhlutverki í því að aðstoða stjórnendur, endurskoðunarnefndir og stjórnir fyrirtækja með því að veita óháða staðfestingu á því að innra eftirlit sé hannað, innleitt og virki eins og til er ætlast innan fyrirtækja.

EY hefur mikla reynslu í áhættumiðaðri og virðisaukandi innri endurskoðun og það teymi sem EY hefur upp á að bjóða er með langa og yfirgripsmikla reynslu á þessu sviði. Sú þjónusta og ráðgjöf sem EY veitir í tengslum við innri endurskoðun er m.a. eftirfarandi:

  • Útvistun innri endurskoðunar að öllu leyti (e. outsourcing) eða að hluta (e. co-sourcing).
  • Afmarkaðar úttektir á innra eftirliti, þar má nefna yfirferð á eftirlitsaðgerðum, öryggi upplýsinga og aðgreiningu starfa.
  • Ráðgefandi þjónusta á sviði innri endurskoðunar s.s. viðmið um bestu framkvæmd og þjálfun.
  • Gæðamat á störfum innri endurskoðunardeilda.